טל' 04-9933877 l פקס 04-9933808 l נייד 052-3700707 l מען למכתבים: ת.ד. 4 גשר הזיו l מיקוד: 22815